Skok na prvo stran


na spletu
Materin znakŠri Aurobindov znak
 
  Šri Aurobindo
  Mati
  Ašram
  Knjige
  Čitalnica
   
  Pregled sprememb
   
  Copyright
Oblika primerna za tiskanje

POGOVORI Z MATERJO - 6. del

Nekateri ljudje so kot vampirji. Kaj so in zakaj so takšni?

To niso ljudje. Samo človeški videz imajo. So utelešenje bitij iz sveta, ki se snovnega dotika, bitij, ki živijo na ravni, imenovani vitalni svet. To je svet vseh želja, nagibov in strasti, vzgibov nasilja, pohlepa, zvijač in vsakršnih nevednosti. Toda tam so tudi vsi dinamizmi, življenjske energije in moči. Bitja s tega sveta imajo po svoji naravi posebno moč nad snovnim svetom in lahko nanj hudobno vplivajo. Nekatera med njimi so se oblikovala iz ostankov ljudi, ki še po smrti vztrajajo v vitalnem ozračju blizu zemeljske ravni. Njihove želje in koprnenja še plavajo tam in ostanejo tam še po razpadu telesa. Večkrat jih zamika, da bi se utelesila in se zadovoljila, zato se takšna bitja rodijo iz vitalnega sveta. Toda to so manjša bitja in če postanejo preveč nadležna, lahko z njimi še vedno opravimo na kratko. Obstajajo pa še druga, mnogo nevarnejša, ki niso nikoli privzela človeške podobe in se niso nikoli rodila na zemlji v človeškem telesu, kajti najpogosteje odklanjajo takšen način, ker da pomeni suženjstvo snovi, in raje ostajajo v svojem svetu, močna, hudobna, in od tam obvladujejo zemeljska bitja. Kajti čeprav se nočejo roditi na zemlji, hočejo biti v stiku s snovno naravo, ne da bi jih ta vezala. Njihova metoda je, da najprej skušajo vplivati na človeka, potem pa počasi vdirajo v njegovo ozračje in na koncu lahko dobijo nad njim popolno prevlado, tako da povsem izrinejo človeško dušo in osebnost. Ko se ta bitja polastijo zemeljskega telesa, imajo lahko človeški videz, ne pa tudi človeške narave. V navadi jim je, da ljudem sesajo življenjsko silo. Napadejo in osvojijo vitalno moč, kadar koli se lahko z njo hranijo. Če pridejo v vaše ozračje, se čutite nenadoma potlačene in izčrpane. Če ste dalj časa v njihovi bližini, zbolite. Če živite z enim od njih, vas lahko ubije.

Toda kako se lahko takšnih bitij znebimo, ko so že v našem okolju?

Vitalna moč, ki je utelešena v teh bitjih, ima zelo snovno naravo in je učinkovita samo na kratke razdalje. Če ne živite v isti hiši ali niste v njihovi družbi, ne pridete pod njihov vpliv. Če pa odprete kak kanal, kako povezavo, npr. prek pisem, omogočite izmenjavo sil in se izpostavljate njihovim vplivom celo na veliko razdaljo. Najpametneje je, da z njimi pretrgate vse vezi in da z njimi nimate nobenega opravka, razen če imate bogato okultno znanje in moč ter ste se naučili  zaščititi, čeprav je celo takrat še vedno nevarno imeti z njimi opravka. Nadejati se, da jih boste spremenili, kot nekateri mislijo, je prazna utvara, kajti ona se nočejo spremeniti. Niti najmanj ne nameravajo dopustiti nobene spremembe in vsako prizadevanje je zastonj.
Ko so v človeškem telesu, se največkrat ne zavedajo, kaj so. Včasih jih preveva nejasen občutek, da niso povsem ljudje v navadnem pomenu besede. So pa tudi primeri, ko se zavedajo, zelo dobro zavedajo, kaj so. Ne samo, da vedo, da ne spadajo med ljudi, ampak vedo, kaj so, v tem smislu delujejo in zavestno sledijo svojim ciljem. Bitja vitalnega sveta so močna. Ko svoji moči dodajo še znanje, postanejo nevarna. Ničesar ni mogoče storiti s temi bitji. Izogibati se morate vsakega opravka z njimi, dokler niste dovolj močni, da jih lahko zdrobite in uničite. Če ste prisiljeni stopiti z njimi v stik, se morate varovati, da vas ne zarečejo. Vitalna bitja imajo veliko hipnotično moč, kadar se pojavijo na snovni ravni, kajti središče njihove zavesti je v vitalnem svetu in ne v snovnem, zato jih snovna zavest ne ovija in ne pomanjšuje tako kot ljudi.

Ali drži, da vitalna bitja še posebej privlači duhovno življenje?

Da, kajti čutijo, da ne spadajo na zemljo, ampak da prihajajo od drugod. Čutijo tudi, da so imela nekakšne zmožnosti, ki so jih izgubila in bi jih rada dobila nazaj. Kadar koli srečajo koga, ki jim lahko o nevidnem svetu kaj pove, se mu brž pridružijo. Toda vitalni svet zamenjujejo z duhovnim in usmerjena so k vitalnim ciljem in ne k duhovnim. Ali pa namenoma težijo k temu, da bi pokvarila duhovnost in jo ponaredila, skladno s svojo lastno naravo. Toda celo to je svojevrstno spoštovanje ali svojevrstna odškodnina, ki jo po svoje dajejo duhovnemu življenju. Poleg tega pa jih v to sili tudi posebna privlačnost. Uprla so se božanski vladavini, vendar pa navkljub svojemu uporu ali morda celo zaradi njega, čutijo nekakšno vez in močno jih privlači njegova prisotnost.
Tako jih včasih opažamo kot orodja za medsebojno povezavo med tistimi, ki naj bi na zemlji uresničili duhovno življenje. Temu ne služijo namenoma, ampak so v to prisiljena. Kot nekakšno nadomestilo, ki ga plačujejo. Kajti čutijo pritisk spuščajoče se Luči, čutijo, da se približuje čas, ko bodo morala izbirati med spreobrnitvijo in razkrojem, med tem, da se podredijo božanski Volji in prevzamejo svoj delež v velikem načrtu in tem, da se potopijo v nezavest in prenehajo obstajati. Stik z iskalcem Resnice nudi takšnemu bitju priložnost za spremembo. Vse je odvisno od njega, kako to priložnost izkoristi. Če izbere prav, si lahko odpre pot k osvoboditvi od laži, mraka in bede, tj. tvarine, iz katere so ta vitalna bitja, in lahko doseže prenovitev in življenje.

Ali nimajo ta bitja velike oblasti nad denarno močjo?

Da. Denarna moč je danes pod vplivom ali v rokah sil in bitij vitalnega sveta. Zaradi tega vpliva ne gre denar nikoli v večjih vsotah za Resnico. Vedno gre drugam, kajti je v krempljih sovražnih sil in predstavlja eno izmed temeljnih sredstev, s katerimi držijo v rokah zemljo. Oblast sovražnih sil nad denarjem je močna, popolno in skrbno organizirana, zato je najteže iz te trdne organizacije kar koli iztisniti. Vsakokrat morate začeti ostro bitko, kadar skušate iz rok njegovih  čuvarjev iztisniti kaj denarja.
Vendar pa eno samo znamenje zmage nad sovražnimi silami, ki držijo denar, omogoča hkratno in samodejno zmago tudi na drugih točkah. Če popustijo na enem mestu, bodo nenadoma začutili veliko in močno željo po darovanju vsi, ki sedaj menijo, da ne morejo dajati denarja za stvar Resnice. Ne gre za to da bi bogataši, pretežno samo igračke in orodja v rokah vitalnih sil, ne bili pripravljeni trošiti. Njihova skopost je na preži samo takrat, kadar se ne dotikamo vitalnih želja in nagibov. Kadar pa naj bi zadovoljili po svojem prepričanju svojo željo, redno trošijo. Če jih pozovete, da bi svoje udobje in bogastvo delili z drugimi, se jim je težko ločiti od denarja. Vitalna moč, ki obvladuje denar, je podobna varuhu, ki hrani svoje bogastvo v veliki, vedno skrbno zaprti blagajni. Vsakokrat, kadar povprašujete po denarju ljudi, ki so v njegovi oblasti, postavljajo različna podrobna vprašanja, preden se odločijo odpreti svoj mošnjiček. Če pa s to prošnjo v njem zraste vitalni nagib, rad varuh na široko odpre  svojo skrinjo, tako da se denar kar sipa iz nje. Navadno so vitalne želje, ki jih uboga, povezane s spolnim nagonom, zelo pogosto pa ustreže željam po slavi in spoštovanju, po hrani ali mnogih drugih željah z vitalne ravni. Kar koli ne spada v to kategorijo, skrbno preveri in poizveduje, nejevoljno pristane, najpogosteje pa na koncu odkloni pomoč. Pri tistih, ki so jih zasužnjila vitalna bitja, želja po resnici, luči in duhovnih dosežkih, če se jih že sploh dotakne, ne more odtehtati želje po denarju. Dobiti iz njihovih rok denar za Božansko, pomeni pregnati iz njih vraga. Najprej morate premagati ali spreobrniti vitalno bitje, ki mu služijo, to pa ni lahko. Ljudje, ki so jih urekla vitalna bitja, lahko zamenjajo svoje lahkotno življenje, zavržejo užitke in postanejo zelo asketski, pa vendar ostajajo enako hudobni kot pred tem ali pa se celo poslabšajo.

Zakaj lahko nekdo vsiljuje svojo voljo drugim?

Ne gre za to, da je komu dovoljeno s svojo voljo vplivati na druge, ampak za to, da obstaja obča volja, in zdi se, da imajo močnejšo voljo tisti, ki so bolj vešči v razodevanju njene moči.Takšna je, kot je vitalna sila ali svetloba elektrike ali katera koli druga naravna moč. Nekateri so dobri prevodniki ali orodja za razodevanje moči, drugi pa slabi. Tu ne gre za moralo, ampak za naravno dejstvo, za zakon velike igre.

Ali lahko srečamo bitja iz vitalnega sveta na njihovem lastnem  področju?   

Vitalna bitja se gibljejo v nadfizičnem svetu, kjer se človek, če se mu ponudi priložnost, da vstopi vanj, počuti nemočnega in ranljivega kot sredi morja. Človek je doma in na varnem v fizičnem telesu. Telo ga ščiti. Obstajajo ljudje, ki prezirajo svoje telo in menijo, da bo po smrti, ko bodo brez njega, vse bolje in laže. In telo je zares naša trdnjava in zatočišče. Ko v njem bivamo, ga sile iz sovražnega sveta  zelo težko dobijo v oblast. Kaj pa so more? To so vaši izpadi v vitalni svet. Kaj storite najprej, kadar vas tlači mora? Planete nazaj v svoje telo in se stresete v svoji navadni fizični zavesti. V svetu vitalnih sil pa ste tujec. Ta je za vas neznano morje, vi pa ste brez kompasa in brez krmila. Ne veste ne kako ne kam in na vsakem koraku storite natančno nasprotno od tistega, kar bi morali. Spustite se naravnost v eno izmed področij tega sveta in bitja z njega se zberejo okrog vas, hočejo vas obkoliti in vam odvzeti vse, kar imate, izvleči iz vas, kar le morejo, in si iz tega pripraviti hrano in plen. Če iz vas ne sevata močna luč in sila, ste tam brez svojega telesa kot brez plašča, ki vas ščiti pred mrazom, kot brez hiše, ki vas varuje, celo kot brez kože, ki vas pokriva. Ste, kot bi bili izpostavljeni nagi. Nekateri ljudje pravijo: “Kako sem nesrečen s tem telesom,” in mislijo, da je njihova odrešitev smrt. Toda po smrti se znajdete v enakem vitalnem okolju in ogrožajo vas prav iste sile, ki so povzročale vaše trpljenje že v življenju. Razpad telesa vas sili, da se znajdete v odprtem vitalnem svetu. Nič več niste zaščiteni. Nič več ni fizičnega telesa, v katerega bi se varno zatekli.
Prav tu na tej zemlji, v telesu morate pridobiti vse spoznanje in se popolnoma naučiti uporabljati moč. Šele ko boste to dosegli, se boste lahko popolnoma varno gibali po vseh drugih svetovih. Šele ko se ne bojite ničesar več, ko vas naprimer sredi najhujše more nič ne prizadene, lahko trdite: “Pripravljen sem iti v vitalni svet.” To pa pomeni, da ste dosegli moč in znanje, ki ju je mogoče doseči šele, ko popolnoma obvladujete nagone in želje vitalne narave. Popolnoma se morate osvoboditi vsega, kar lahko prikliče bitja teme ali pa jim daje oblast nad vami. Če niste osvobojeni, se varujte!
Nobenih navezanosti, nobenih želja, nagonov ali nagnjenj. Samo popolna ravnodušnost, nezmotljiv mir in popolna vera v božansko zaščito. Tako boste varni, sicer pa boste v nevarnosti. In dokler niste varni, je bolje, da se kot piščančki skrijete pod materina krila.

Kako fizično telo deluje kot zaščita?

Fizično telo ščiti s svojo grobostjo, prav s tistim, nad čimer se pritožujemo. Topo je in neobčutljivo, debelo, togo in trdo. Je kot trdnjava z močnimi, trdnimi zidovi. Vitalni svet pa je tekoč. V njem se vse prosto giblje, meša in preliva drugo v drugo. Je tak kot morski valovi, ki se nemoteno nenehno prelivajo drug v drugega, spreminjajo in mešajo. Pred to utekočinje-nostjo vitalnega sveta ste nemočni vse dotlej, dokler se mu ne morete zoperstaviti z zelo močno notranjo lučjo in silo. Sicer vdre v vas in nič ne more zavreti njegovega vdirajočega vpliva. Telo pa deluje kot posrednik, odreže vas od vitalnega sveta in vas kot jez varuje pred poplavo njegovih sil.

Če je vitalni svet tako tekoč, ali v njem sploh mogoča kakšna posamična oblika?

Posamičnost obstaja. Njene oblike pa niso stalne in trdne, kot so oblike utelešenih bitij. Posamičnost ne pomeni neelastične togosti. Kamen ima zelo togo obliko, morda najbolj togo, kar jih poznamo, vendar je v njej zelo malo posamičnosti. Vzemimo deset ali dvajset kamnov, pa bomo videli, kako zelo pozorni moramo biti, če bi jih hoteli med seboj razlikovati. Bitja vitalnega sveta pa lahko na prvi pogled ločimo drugo od drugega. Ločimo jih po nečem, kar tvori njihovo obliko, po vzdušju, ki ga nosijo s seboj, in po načinu njihovega gibanja, govorjenja in delovanja. Tako kot ljudje spremenijo svoj izraz odvisno od tega, ali so srečni ali jezni, se tudi ta bitja spreminjajo pod pritiskom svojega razpoloženja, spremembe v vitalnem svetu pa so še izrazitejše. Ne spremeni se samo njihov izraz, ampak celo njihova oblika.

M3,42-TJ


 
  Zadnja posodobitev te strani: 22.04.2011